Formularz odstąpienia od umowy

BAJCIK Bogumiła i Paweł Wojciechowscy sp. j.
Wrzosowa 22
62-081 Przeźmierowo
email: bajcik@bajcik.pl
tel.: +48 506088544

....................................., dnia .....................................


Imię i nazwisko konsumenta (-ów):

..........................................................................................................

Adres konsumenta (-ów)

..........................................................................................................

 

Formularz odstąpienia od umowy

(należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następującego produktu:

Nazwa produktu:

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

Data zawarcia umowy:

 

...................................................................................................................................................................................

Z poważaniem


.....................................